Darujte svojim deťom lepšiu a šťastnejšiu maminu


Efektívna výchovaPre koho

Táto kniha je pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi - rodičia, starí rodičia, pestúni, učitelia, animátori, vychovávatelia..., všetkým tým, ktorí chcú deťom odovzdať lepšie základy do života.

V čom vám kniha pomôže

 • Pomôže vám zmeniť myslenie o deťoch a prístupe k nim – a to je základ, na ktorom môžeme ďalej stavať a budovať seba, deti aj rodinu
 • Získate motiváciu robiť veci lepšie, pozitívne zmeníte myslenie o sebe, o deťoch aj o rodičovstve – čím porastie kvalita vášho osobného i rodinného života
 • Prostredníctvom rád a príkladov zo života vám poradí, ako vhodnejšie reagovať na detský vzdor a uplatňovať hranice spôsobom, ktorý nezlomí detské sebavedomie
 • Naučíte sa viesť deti k zodpovednosti, ale zároveň im vyjadrovať prijatie, pochopenie a povzbudenie
 • Poradí vám, ako počúvať, aby sme dieťa pochopili a zistili, o čo mu ide
 • Osvojíte si, ako klásť tie správne otázky, aby si dieťa samo odpovedalo a prišlo na riešenie samo
 • Poskytne vám jednoduché tipy, ako zlepšiť vzájomnú komunikáciu a ako predchádzať konfliktom, prípadne, ako ich riešiť tak, aby sa už neopakovali
 • Ukáže vám, že je možné mať s deťmi plnohodnotný vzťah plný krásnych chvíľ, nie hádok a nervozity
 • Tiež sa dozviete, čo je tá príčina, ktorá nám bráni preniesť nové informácie do praxe

Čo v knihe nájdete

 • Rady, ako si ujasniť smerovanie a ciele výchovy
 • Pohľad ako správanie a výchovu vníma vaša dcéra či syn
 • Konkrétne a praktické riešenia každodenných konfliktov s deťmi (boj o večierku, žalovanie, súrodenecká rivalita, nadávanie a veľa ďalších)
 • Návod, ako nebyť dennodenne ustarostený rodič, ale rodič plný sily a radosti
 • Praktické plány, ktoré vám pomôžu urobiť konkrétne kroky na zefektívnenie výchovy a komunikácie s deťmi
 • Jednoduché tipy ako novú informáciu preniesť hneď do praxe
 • Získate aj cenné rady, ako deťom odovzdať svoje životné hodnoty a viesť ich k vzťahu s Bohom

AKO EBOOK POMOHOL OSTATNÝM?

Tak, práve som dočítal túto knihu. Myslím , teda viem , že je to vynikajúci prostriedok predovšetkým na zmenu seba samého, aj keď je možno smerovaná na pomoc pri správnej výchove a vedení dieťaťa.

Zhrnutie:

Mám iný pohľad na svoj život a doterajšie vedenie, myslenie o sebe samom. Ak by môj hlas mal nejakú váhu a vplyv na iných rodičov, určite by som ho odporučil, alebo dal možno aj ako povinné čítanie pre rodičov.

Čítal som veľa kníh, ale ani jedna ma neprinútila sa tak hlboko zamýšľať. Pri tomto čítaní si asi zavarím mozog , ako mi pracuje. Ešte som nečítal knihu , ktorá by ma tak nenásilne nútila riadne prehodnocovať a zamýšľať sa. Ináč to vyjadriť neviem, ale má taký vplyv na mňa, že mení moje názory a návyky od základu.

Mirko Struhár - ekonóm


„Ako rodičia máme popri mnohých povinnostiach tendenciu skĺznuť do každodenného stereotypu a nechať sa zavaliť prácou, starosťami, stresom a všetkým možným a popritom zabudnúť, čo je pre nás najdôležitejšie a aké by mali byť naše priority. Preto je dobré si to raz za čas pripomínať a práve táto kniha je k tomu veľmi dobrou pomôckou. Pri jej čítaní som si znovu pripomenula, že je veľmi dôležité vytvoriť si s našimi deťmi také vzťahy, v ktorých sa budeme vzájomne rešpektovať, vedieť si navzájom vyjadriť svoje pocity, názory, potreby, a to sa dá dosiahnuť správnou komunikáciou. Pretože skutočným úspechom nie je dosiahnuť u dieťaťa slepú poslušnosť, ale naučiť ho, aby sa samostatne vedelo správne rozhodovať čo je dobré a čo zlé, aby sa správne návyky, hodnoty, postoje dostali do srdca dieťaťa.

Tiež ma oslovilo, že pri výchove treba mať na zreteli dlhodobé ciele, ktoré chcem dosiahnuť, čo vlastne chcem deti do budúcna naučiť, aké vlastnosti v nich podporovať a naopak pred čím ich vystríhať. Preto si treba správne ciele najprv stanoviť a potom pri riešení každodenných situácií ich mať na pamäti.

Túto knihu odporúčam všetkým rodičom, ktorí si chcú život so svojimi deťmi užívať. Mňa osobne veľmi povzbudila časť o pozitívnom myslení a tiež o tom, že mamička by si mala urobiť čas aj na seba a dopriať si to, čo ju robí šťastnou, pretože spokojná mamička vie byť omnoho milšia, potom aj na svoje deti a všetko jej ide lepšie od ruky.

Prajem všetkým čitateľkám a čitateľom, aby ste si aj Vy našli v tejto knihe to pravé pre Vás a nám všetkým veľa úspechov pri vychovávaní našich detí.“

Ing. Jana Kandová - ekonómka


Kniha je skvělým návodem jak se zachovat a jednat v různých výchovných situacích. Naučí vás správně komunikovat s dítětem, přistupovat k němu jako k partnerovi, ale aj ako k dieťaťu. A taky vytvořit si tím láskyplný a důvěrný vztah založený na úctě a respektu jeden k druhému. Líbí se mi, že autorka vychází ze svých osobních zkušeností, které popisuje v knize. Nejsou to jen suché teorie o výchovných metodách, ale hlavně praktické ukázky správné komunikace s dítětem v daných situacích. Pomůže vám zachovat si chladnou hlavu, když řešíte konflikt s dítětem a ukáže vám cestu do jeho niterného světa tak, abyste společně, prostřednictvím rozhovoru a správného přístupu, našli to nejlepší řešení.

Eva Staňková - pedagogička

Poďme sa spolu pozrieť, čo získateČas

Tu najdôležitejšiu veličinu. Nemusíte ísť znova cestou, ktorou som išla ja. Verte mi, že nebola ľahká. Ušetrený čas využite zmysluplne. Najlepšie s deťmi, manželom alebo pre seba.

Informácie

220 strán hodnotných informácií, ktoré vás naučím pretaviť do praxe a využívať v bežnom živote.

Rady

Overené tipy, rady, pracovné plány a cvičenia, aby ste si získané informácie vedeli predstaviť na príkladoch a pozrieme sa na svet aj očami vašich detí.

Skúsenosti

To, čo som sa postupom času učila, premietala som do praxe. Vyskúšala som mnoho vecí. A tie čo fungujú vám ponúkam. Ponúkam preverené techniky výchovy, ktoré prinášajú dlhodobý účinok.

Darček

Spolu s e-bookom dostanete zadarmo 3 bonusy ako darček.


Mám pre vás prekvapenie!

Spolu s ebokom dostanete odo mňa 3 hodnotné bonusy v hodnote 70 eur.


Rady, ako na každodenný boj s deťmi
Rady, ako na každodenný boj s deťmi
Konkrétne riešenia na najkrízovejšie situácie s deťmi ako je odmietanie jedla, večierka, ranné vstávanie, domáce úlohy, rivalita a bitka zo súrodencami, zabúdanie, klamstvo, nadávanie, odvrávanie, žalovanie, terajší boj s PC a iné…
Rady, ako na každodenný boj s deťmi
Vzťahové karty
Karty na každý deň, ktoré vás zblížia a obohatia váš vzťah s deťmi.
Rady, ako na každodenný boj s deťmi
20 minút individuálneho poradenstva cez skype zadarmo.

Môžete sa opýať na čokoľvek. Rada vám poradím a pomôžem s vašou výchovou detí. Zistíme, kde robíte chybu, aby sme to mohli odstrániť a nahradiť lepším riešením. A ak sa vám niektoré veci nedaria, spolu sa ich pokúsime prekonať.

Navyše máte 100%-tnú garanciu spokojnosti.

Garancia